Här har vi monterat ett bastuaggregat tillsammans med en Exposkorsten.

Här har vi monterat ett bastuaggregat tillsammans med en utvändig Exposkorsten.