Det är ingen panik om enstaka fasadtegelstenar fryser sönder. Vi tar bort de skadade stenarna och ersätter dem med nya.

Här är Johan i full färd att plocka bort skadade stenar.