Mureri79

Här har vi försett ett källarfönster med glasbetong – betydligt mer hållbart och inbrottssäkert.