SvenljungaSpisKamin2919 SvenljungaSpisKamin2918

Här fick vi i uppdrag att riva den befintliga öppna spisen och istället uppdatera med en ny Contura 556 (se nedan).

SvenljungaSpisKamin