Har du ingen öppen spis att stoppa en spiskassett i? Inga problem, då murar vi upp en. Som vid installationen av den här Contura i5.