Varför inte utnyttja den öppna spisens värme? Vi monterar måna Keddykassetter i befintliga öppna spisar.

Varför inte utnyttja den öppna spisens värme? Vi monterar många Keddykassetter i befintliga öppna spisar.