Den här fina öppna spisen har utrustats med en kassett för att utnyttja värmen bättre.

Den här fina öppna spisen har utrustats med en kassett för att utnyttja värmen bättre.