20131128_102327

En Dovre 425 har monterats i en befintlig skorsten.