Ett litet exempel på hur det kan se ut när vi murar in en gammal renoverad vedspis av märket Norrhult. Spisen ifråga sitter numera i ett hus i Kalv.